La Fundació

La Fundació Rosa Oriol ha nascut gràcies a l’impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa a l’abril del 2009.

La Fundació Rosa Oriol, ha esdevingut el paraigua jurídic, organitzatiu i humà necessari per agilitzar respostes integrals a curt i llarg termini per a persones que han estat expulsades del sistema i que no poden viure amb dignitat.

Un equip multidisciplinari de 220 voluntaris (empresaris, jubilats, treballadors i estudiants) treballen a plena activitat per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans.

El patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració dela Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 • Rosa Oriol – Presidenta Honorífica
 • Rosa Tous – Presidenta
 • Elena Rakosnik – Vicepresidenta
 • David Morros – Tresorer
 • Lluís Corominas – Secretari
 • Sor Lucía Caram – Vocal
 • Joan Cortina – Vocal
 • Josep Izquierdo – Vocal
 • Francisco Margenat – Vocal
 • Valentí Martínez – Vocal
 • Jaume Massana – Vocal
 • Vicenç Mauri – Vocal
 • Gabriel Prat – Vocal
 • Pilar Rahola – Vocal
 • Francesc Santasusana – Vocal
 • Francesc Xavier Sitges – Vocal
 • Frederic Solé – Vocal
 • Eliseo Varona – Vocal

COMITÈ DE DIRECCIÓ

El Patronat pot nomenar un comitè de direcció que s’encarregui del seguiment de l’evolució de les diferents activitats de la Fundació per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.

És l’òrgan de govern que pren les decisions diàries i lidera els diferents projectes de la Fundació. A efectes pràctics és l’òrgan executor que marca línies, processos i gestiona els actors i intervencions dels projectes.

MEMBRES:

 • Marta Arau
 • Sor Lucía Caram
 • María Pilar Izquierdo
 • Pilar Mascaro
 • David Morros
 • Gabriel Prat
 • Josep Ribera
 • Joana Solergibert