Va iniciar el seu projecte ara farà 5 anys, ubicat en un primer moment al carrer Guimerà núm. 13, 2n pis de Manresa, però ja en els inicis del 2014 es trasllada a un nou emplaçament, al carrer Alcalde Armengou núm. 18 ( baixos ) en la ciutat de Manresa.

L’equip del Cosidor, està encaminat dins un sistema d’aprenentatge, un espai per entendre’ns entre dones de diferents cultures, tot compartint els nostres processos de vida i acompanyar-nos des del respecte, vivències i sentiments semblants, més enllà de la nostra procedència.

Aprenen a cosir, fer punt, arranjar i reciclar tot tipus de robes de vestir, amb la intenció que aquestes dones tinguin a mig termini un mitjà per poder obtenir recursos que els permetin sortir del seu estat de necessitat. Amb un equip de 6 voluntàries, les quals a part d’ensenyar-los un ofici com és cosir, donen un plus d’autoestima, sentiments positius, suport en cada situació familiar individualitzada perquè elles mateixes, sentint-se ajudades, tinguin l’oportunitat d’ajudar a la vegada i de sentir-se útils dins uns col·lectius que estan en una situació de vulnerabilitat.

Les dones que en l’actualitat poden gaudir d’aquest aprenentatge són a la majoria provinents de la Plataforma dels aliments, amb una mitjana d’edat d’entre 28 i 55 anys.

Durant el transcurs d’aquests anys han après i ja són capaces de poder fer una gran majoria d’arrengaments de roba o bé de confeccionar petites peces útils pel dia a dia, és per això que l’equip està motivat i aprèn amb il·lusió i responsabilitat.

Veure indicadors de 2016